Obsah

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice

Na naší základní škole máme 1. i 2. stupeň. Škola má více samostatných budov, částečný bezbariérový přístup. Aktuální počet žáků je 653.
Výuka cizích jazyků anglický a německý. Výuka matematiky je klasická. Specialisté na základní škole logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga. Informování rodičů žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání. Škola má certifikát Ekoškola.